انواع پیچ و مهره

مزایای استفاده از اتصالات آبکاری شده
image آگوست, 2015 بدون نظر انواع پیچ و مهره
آبکاری اتصالات آبکاری فرایندی متعلق به قرون اخیر نمی باشد ( آبکاری به روش الکتریکی)، از این روش آبکاری ایرانیان باستان در ۲۰۰۰ سال پیش استفاده می کردند. اما امروزه استفاده از آبکاری بیشتر اهمیت پیدا کرده است. به گونه ای که کاربرد آبکاری در اغلب صنایع به چشم ...
ادامه مطلب