پیچ سرمته ای

تماس بگیرید

  • توضیحات

    پیچ های سرمته ای همانند پیچ های خودکار می باشند با این تفاوت که انتهای پیچ حالت مته ای که وجود دارد برای فرو رفتن پیچ به داخل مقطع آسان تر می باشد . پیچ های سرمته ای شامل پیچ های سر تخت و سر گرد و شیروانی و واشر دار می باشد  که کاربرد فراوان در صنعت ساختمان و درب و و پنجره و … دارد . استانداردهای پیچ سرمته ای شامل موارد زیر می باشد :

    استاندارد DIN:

    DIN 7504 / DIN 231