واشر

موارد استفاده از انواع واشر چیست ؟
gallery آگوست, 2015 بدون نظر واشر
 واشر  هنگام اتصال دو سطح سفت و تخت به یکدیگر، از واشر استفاده می شود. در این قسمت برخی از کاربردهای انواع واشر را شرح داده ایم. برخی از انواع واشر دارای یک طراحی خاص هستند که تلاش می کنند تا لقی مهره ها و / یا پیچ ها را از ...
ادامه مطلب